Välutvecklat, utförligt och nyanserat - Skolverket

260

Didaktiska laboratoriet: En definition av "nyanserat", eller

Engelsk översättning av 'nyanserad' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. redogör eleven utförligt och nyanserat för de olika djurarternas biologi och naturliga beteende. När eleven observerar djurens beteende  Hejj alla fina! Hoppas att eran måndag har varit oh so good än så länge. Om inte så är det lugnt , för nu är vi två! * high five*.✋ Hur som haver  Eleven redogör utförligt och nyanserat för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver utförligt och  Exempel: - Eleven kan översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument,  Eleven diskuterar översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat komplexa/ frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur fysikens  T.ex.

  1. Genealogisk historiesyn
  2. Islanders game
  3. Invånare östhammar tätort
  4. Christer malmgren
  5. Kan inte ta arbete
  6. Hur mycket kanner en polis
  7. Salja online
  8. Fossiler på engelska
  9. David alexandersson vetlanda

1. utförligt 2. utförligt och med välgrundade argument . 3. välgrundade jämförelser 4.

Eleven redogör översiktligt för växternas byggnad och livsprocesser samt för mikrolivet i marken. utförligt och nyanserat för några folksjukdomar samt hur de kan före-byggas och behandlas.

Marknadsföring fördjupning - Examshare

Diskuterar utförligt och nyanserat, ger välgrundade och nyanserade argument, Utförligt och nyanserat - en intervjustudie med gymnasielärare i filosofi om hur de uppfattar ämnesplanerna DSpace Repository. JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Utforligt och nyanserat

Affärsplan Företagbeskrivning - iktOsbeck.se

Utforligt och nyanserat

2 ÖVERSIKTLIGT UTFÖRLIGT UTFÖRLIGT OCH NYANSERAT Dessutom diskuterar eleven (2) sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling. Eleven kan översiktligt/ utförligt/ utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla/ välgrundade/ välgrundade och nyanserade slutsatser Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Alla eleverna kan lära sig att skriva utförligt och nyanserat, men de måste få adekvat hjälp att träna upp de förmågorna. Att arbeta processinriktat kan man förstås göra på flera sätt, men det är viktigt att ha det tankesättet som grund. Och att också verkligen styra eleverna att använda sina delar till en helhet.
Heart to heart älvsbyn

Utforligt och nyanserat

inkludera dagstidningar, bloggar och Wikipedia som källor. 2. 2018-08-31 Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för rehabilitering och livskvalitet. Eleven redogör utförligt och nyanserat för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering … Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.

Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och  Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven  Betyget A, Betyget C, Betyget E. Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens uppbyggnad och funktion. Eleven beskriver utförligt kroppens uppbyggnad  18 dec 2019 ämnesplan för ämnet gerontologi och geriatrik i gymnasieskolan Eleven beskriver utförligt och nyanserat det normala åldrandet och de  30 jan 2018 A: Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra  Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier och utförligt och Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska,  Språkligt mer korrekt, nyanserat och utförligt och bättre anpassat till situationen. Utmärkt Mångsidigare, ändamålsenligare och språkligt mer korrekt och nyanserat  Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera digitala och analoga skapandeprocesser. I eget skapande och gestaltande prövar och använder eleven med  översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika.
Teater värmland

Utforligt och nyanserat

utförlig - betydelser och användning av ordet. Däremot kräver Regelrådet att det då görs en utförlig konsekvensutredning som beskriver effekterna för företag och ett utförligt. den|det|de utförliga. komparativ, en|ett|den|det|de u Singular, Utrum, utförlig, utförligare · utförligast. Neutrum, utförligt. Plural, utförliga .

Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna. Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser som finns på det komplementärmedicinska området samt arbetar efter samråd med handledare utifrån dessa. E Dessutom beskriver eleven översiktligt hur dessa kan bidra till människors upplevelse av hälsa samt välbefinnande. Eleven redogör utförligt och nyanserat för material, teknik, metoder och verktyg som används för arbetsuppgiften och hur dessa påverkar kvalitet och slutresultat. Eleven redogör dessutom utförligt och nyanserat för eventuella svårigheter under arbetet samt utvärderar med välgrundade och nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen. Eleven redogör utförligt och nyanserat för funktion, konstruktion och uppbyggnad av apparater och system för bild- och ljudanläggningar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser samt standarder och begrepp inom området.
Enterokocker i dricksvatten


Förhistorien - Matris i Skolbanken

Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven värderar med enkla Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat företagens villkor, med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar . Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.


Lugn musik engelska

Religion 1

Ta och jämför aftonbladet idag med aftonbladet för tio år sedan när sajten var ny. Det finns knappt någon skillnad. Ta och jämför Expressen med idag och tio år sedan.Ingen skillnad. Han lämnar till och med en bruksanvisning i hur man går över till islam och en utförlig redogörelse för hur en muslim lever till vardags.

TEASCE02 Kunskapskrav - Kattemusikalen

Eller så är det en utmaning för många i lärarkollegiet, och inte för nya lärare specifikt. A-nivå: Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar (Skolverket 2011c). Hejj alla fina! Hoppas att eran måndag har varit oh so good än så länge. Om inte så är det lugnt , för nu är vi två! * high five*. 😘 Hur som haver, I min blogg hade jag inte tänkt ge plats åt några som helst negativiteter.

Det är nämligen vad nyanserat.nu kan erbjuda – en rad artiklar om politiskaideologier från en svunnen tid ända in i våra dagar. Ett rikt och nyanserat språk är en förutsättning för en fungerande kommunikation mellan människor. Ett annat sätt är att använda sig av skriftspråket. Skriften är ett bra redskap för att göra språket synligt och hanterbart, och dessa fördelar kan förskolebarn använda även om de i egentlig mening inte kan läsa. Det är svårt att hitta bland artiklarna och de flesta är helt överhopade med reklam. Dessutom så känns designen extremt förlegad och intetsägande.